Kadra

Kierownik Projektu - Zuzanna Konopa

Asystent Kierownika Projektu - Emilia Przygoda

Asystent do spraw Monitoringu i Ewaluacji - Małgorzata Wyszyńska

Asystent do spraw Księgowych - Teresa Borodziuk

Copyright by www.idedoprzedszkola.pisz.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.